Tel: 026 7410 410

Hoe blijf ik in beweging

Hoe blijf jij letterlijk en figuurlijk in beweging?
De beweging die jij maakt naar het gedrag dat jij wilt bewerkstelligen komt als het goed is vanuit jezelf en niet vanuit een ander. Bij de start van het traject ben je in beweging gekomen om deel te gaan nemen naar een gezondere versie van jezelf. Deze behoefte komt voort uit jouw persoonlijke beweegreden waar we deze sessie stil bij gaan staan.

 

Logische niveaus van Gregory Bateson
De Logische niveaus geven inzicht om verschillende niveaus van denken, leren en functioneren. Het geeft inzicht op welk niveau je communiceert met jezelf en op welk niveau je verandering tot stand wilt brengen. Het model van Bateson kent een duidelijke hiërarchie; het effect van ieder niveau is dat dit het onderliggende niveau beïnvloedt.
De diepste (zie bovenste)laag van de logische niveaus zit hem in de zingeving, ook wel missieniveau genoemd. In dit niveau zitten jouw drijfveren ofwel de (kern)waarden verweven. Hierin zitten jouw diepste en grootste beweegreden.

Als voorbeeld een moeder die als missie in het leven heeft een goede moeder te zijn en goed te zorgen voor haar kind, zou hier naar handelen en dit voelen op identiteitsniveau. Zij zou de overtuiging hebben dat dit het belangrijkste is in het leven. Ze zou de vaardigheid creëren van zorgdragen. Ze zou in gedrag veel zorgdragen en ze zou haar omgeving hierop gaan afstemmen.

Neem nu als voorbeeld jezelf. Wie zou jij zijn wanneer jij als missie (op het hoogste niveau) hebt om gezond te leven. Je kunt je voorstellen dat hier dan andere gedrag uit voort zou komen.

Twee belangrijke regels in de logische niveaus zijn;

  1. Veranderingen op een lager niveau kunnen leiden tot een verandering op een hoger niveau.
  2. Veranderingen op een hoger niveau zullen altijd leiden tot veranderingen op een lager niveau.

Kernwaarden 

Jouw kernwaarden zijn jouw fundamentele idealen en geven jou zin in het leven. Waarden worden vaak samen genoemd met normen. Het verschil is dat waarden de basis vormen en normen daaruit ‘logisch’ (zie ook logische niveaus) voortkomen. Normen vormen zo jouw overtuigingen waaruit jouw gedrag verklaard kan worden. Veel voorkomende waarden zijn: vrijheid, eerlijkheid, respect, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, vrede, vriendelijkheid, (zelf)liefde, veiligheid en gezondheid. Zie hieronder nog meer waarden ter inspiratie.

Definitie drijfveren: dat wat iemand beweegt, de achterliggende redenen van iemands handelen. 

Drijfveren zeggen iets over je motivatie, houding, voorkeur en waarden. Je maakt keuzes vanuit je hart, je kern en je essentie. Als je iets doet vanuit jouw drijfveren dan is het makkelijker om tot actie te komen.  

Top 5 kernwaarden
Schrijf jouw top 5 uit op papier en kijk er geregeld naar. Blijf zo in contact met dat wat jij echt belangrijk vindt in jouw leven. Twijfel je welke waarde voor jou belangrijker is vraag jezelf dan af; Stel je hebt wel…(waarde 1)… maar er is geen….(waarde 2)….. óf er is wel…(waarde 2)… , maar geen….(waarde 1)…

Met je hoofd denk je de top 5 misschien goed te weten, maar diep van binnen weetje soms vanuit je gevoel wat het meest belangrijk voor je is.

Schrijf een herinnering aan jezelf in de toekomst:
Schrijf een bericht aan jezelf in de toekomst om jezelf te herinneren aan jouw kernwaarden, jouw beweegredenen en aan jouw doel. Mogelijk wil jezelf een positieve motiverende tekst meegeven. Bepaal zelf op welke termijn je dit terug wilt lezen. Dit kan gratis via deze link: https://www.futureme.org/

Onze diensten

Bekijk onze menukaart en zie wat wij voor u kunnen betekenen.

Neem contact op

Heeft u interesse en wilt u graag meer informatie? Bel ons op 026-7410410 of mail naar info@activeliving.nl

ISO

Het managementsysteem van Active Living B.V. is goedgekeurd voor de volgende norm(en): ISO 9001:2015 en ISO 27001. Daarnaast is onze softwareleverancier ook ISO 27001 gecertificeerd.