Tel: 026 7410 410
 • Gericht Periodiek Onderzoek (GPO)

  Breng de gezondheidsrisico’s door het werken in een verontreinigde bodem in kaart met het Gericht Periodiek Onderzoek (GPO).
Sommige werkzaamheden in de bouwnijverheid gaan gepaard met bijzondere gezondheidsrisico’s. Medewerkers die hiermee te maken hebben, hebben recht op een GPO. Er zijn verschillende richtlijnen voor de uitvoering en inhoud van GPO’s. Active Living hanteert de richtlijnen van C.R.O.W. 400.

C.R.O.W. 400 Werken in en met verontreinigde bodem

Type A

Medewerkers die werkzaamheden gaan verrichten binnen de verontreinigde zone waarbij een veiligheidsklasse ‘Rood’ of ‘Zwart’ van toepassing is, moeten hiervoor volgens artikel 4.10a van het Arbobesluit geschikt zijn bevonden in een arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Dit onderzoek moet direct gerelateerd zijn aan de gezondheidsrisico’s die met het werken in en met verontreinigde bodem of baggerspecie samenhangen. Als de medewerker geschikt wordt bevonden, wordt aan hem/haar een geschiktheidsverklaring verstrekt. 

Inhoud

 • Onderzoek naar chronische huidaandoeningen, met name op handen, voeten en gelaat;
 • Onderzoek naar allergie van huid en luchtwegen;
 • Onderzoek naar longfunctie, in verband met ademhalingsbescherming;
 • Onderzoek naar reukfunctie, in verband met alertheid op onverwachte verontreiniging, veranderingen of toename van geur;
 • Uitvoering van biometrische bepalingen: lengte/gewicht, bloeddruk, urineonderzoek (eiwit, glucose, bloed), bloedonderzoek (lever- en nierfunctie en bloedcellen (VBK));
 • Onderzoek naar gehoorfunctie door middel van audiogram;
 • Onderzoek naar gezichtsvermogen door middel van visustest;
 • Vermogen om kleuren goed te zien, in verband met alertheid op onverwachte verontreinigingen en verandering van kleur;
 • Lichamelijk onderzoek door de keuringsarts;
 • Gesprek met de keuringsarts.

Periodiciteit
De standaardfrequentie voor herhaling, die daarmee bepalend is voor de geldigheidsduur van de geschiktheidsverklaring, is 1 jaar ± 1 maand. De keuringsarts kan hiervan onderbouwd afwijken en een langere termijn kiezen voor de duur van de verklaring. Er kan een maximale termijn van 2 jaar worden aangehouden. 

C.R.O.W. 400 Werken in en met verontreinigde bodem

Type B

Als medewerkers buitenluchtafhankelijke adembescherming moeten dragen, moet het gezondheidskundig onderzoek op deze activiteiten zijn aangepast.

Inhoud

 • Alle onderzoeken zoals beschreven bij het GPO C.R.O.W. Werken in en met verontreinigde bodem – Type A
 • Onderzoek naar astma en COPD, in verband met ademhalingsbescherming;
 • Onderzoek naar de toepasbaarheid van de ademhalingsbescherming (bijvoorbeeld door hinder van baard, bril of afwijkende vorm van het gelaat);
 • Rust ECG

Periodiciteit
De standaardfrequentie voor herhaling, die daarmee bepalend is voor de geldigheidsduur van de geschiktheidsverklaring, is 1 jaar ± 1 maand. De keuringsarts kan hiervan onderbouwd afwijken en een langere termijn kiezen voor de duur van de verklaring. Er kan een maximale termijn van 2 jaar worden aangehouden. 

C.R.O.W. 400 Werken in en met verontreinigde bodem

Type C

Voor het dragen van buitenlucht-onafhankelijke adembescherming is een specifieke beoordeling verplicht. 

Inhoud

 • Alle onderzoeken zoals beschreven bij het GPO C.R.O.W. Werken in en met verontreinigde bodem – Type A+B
 • Geen zoutarm dieet, in verband met uitdroging ten gevolge van heat stress;
 • Uitvoeren van inspanningstest ten behoeve van conditiemeting.

Periodiciteit
De standaardfrequentie voor herhaling, die daarmee bepalend is voor de geldigheidsduur van de geschiktheidsverklaring, is 1 jaar ± 1 maand. De keuringsarts kan hiervan onderbouwd afwijken en een langere termijn kiezen voor de duur van de verklaring. Er kan een maximale termijn van 2 jaar worden aangehouden. 

Contactformulier

Heb jij vragen of wil je meer informatie ontvangen over het GPO? Neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

 • Telefoonnummer
  026 7410 410
 • E-mailadres
  info@activeliving.nl

 •  
Onze diensten

Bekijk onze menukaart en zie wat wij voor u kunnen betekenen.

Neem contact op

Heeft u interesse en wilt u graag meer informatie? Bel ons op 026-7410410 of mail naar info@activeliving.nl

ISO

Het managementsysteem van Active Living B.V. is goedgekeurd voor de volgende norm(en): ISO 9001:2015 en ISO 27001. Daarnaast is onze softwareleverancier ook ISO 27001 gecertificeerd.