Tel: 026 7410 410

Vragenlijstonderzoek

Om op effectieve wijze met deelnemers in gesprek te gaan over hun mentale gezondheid biedt Active Living de gelegenheid, voorafgaand aan het fysieke onderzoek, een relevante vragenlijst in te vullen.
Active Living werkt met verschillende (wetenschappelijk ontwikkelde) vragenlijsten.

In het webportal (Vitlounge) vullen deelnemers de vragenlijst in. In het online dossier ziet de deelnemer direct de risicoscores en uitleg over de risico’s terug. Is de vragenlijst gecombineerd met een fysiek onderzoek dan krijgt de deelnemer een terugkoppeling op de vragenlijst van de coach of arts. In deze aanpak bespreken we risicofactoren én activeren we deelnemers op laagdrempelige wijze om succesvoller dan daarvoor aan de slag te gaan met een gezondere leefstijl.

De vragenlijsten zijn modulair van aard en desgewenst gemakkelijk te combineren indien dat bijdraagt aan te behalen doelstellingen van de opdrachtgever.

Leerstijl

De deelnemers bepalen op basis van twaalf vragen hun leerstrategie (model van Kolb) en bespreken met de leefstijlcoach hoe zij succesvol gezonder kunnen leven.

Werkstressoren- en Energiebronnen (WEB-Model)

Het WEB-model van Bakker en Demerouti is een model waarmee de tevredenheid van medewerkers goed in kaart kan worden gebracht. Het WEB-model gaat uit van factoren op de werkvloer die potentieel stress kunnen opleveren (stressoren) en factoren die stress potentieel verminderen of compenseren (energiebronnen). De combinatie van deze factoren kan leiden tot werkstress of juist tot bevlogenheid.

Work Ability Index

Een korte of uitgebreide versie van de door Illmarinen ontwikkelde vragenlijst geeft deelnemers inzicht in hun huidige werkvermogen.

Leefstijl en klachten

Deze module faciliteert op laagdrempelige wijze het contact met de deelnemers om hen, indien nodig, door te verwijzen naar providers als bedrijfsarts, diëtist, fysiotherapeut, etc

Contactformulier

Wilt u weten wat Active Living voor uw organisatie kan betekenen? Onze medewerkers staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Marije van der Velde

Projectmanager

Contactgegevens

  • Telefoonnummer
    026 7410 410
  • E-mailadres
    info@activeliving.nl
Frank Broekhof

Projectmanager

  •  
Onze diensten

Bekijk onze menukaart en zie wat wij voor u kunnen betekenen.

Neem contact op

Heeft u interesse en wilt u graag meer informatie? Bel ons op 026-7410410 of mail naar info@activeliving.nl

ISO

Het managementsysteem van Active Living B.V. is goedgekeurd voor de volgende norm(en): ISO 9001:2015 en ISO 27001. Daarnaast is onze softwareleverancier ook ISO 27001 gecertificeerd.